Sinds kort is het ook mogelijk om tijdelijk bij ons te logeren, indien u via de WMO logeeropvang kunt krijgen. 
Ook hiervoor kunt u een PGB aanvragen.
Eén appartement is hiervoor gereserveerd.