Vanuit de overheid wordt er steeds meer op aangestuurd om wonen en zorg te scheiden. Ook "ietsterugdoen"  werkt vanuit dit principe.

 

Wonen:

 

U huurt uw eigen appartement zelf bij ons, dit is dus uw eigen thuis en kan helemaal naar eigen smaak en met eigen meubels ingericht worden.
De woon- en verblijfkosten (huur, gas, water, elektriciteit , gemeentelijke belastingen, servicekosten voor de openbare ruimten)  worden betaald uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten , spullen en versnaperingrn op het eigen appartement moeten uit eigen middelen betaald worden.


Zorg:

 

De begeleiding en zorg wordt verzorgd door een vast, enthousiast  team waarvan er altijd, 24 uur per dag, één of meer aanwezig zullen zijn.
De zorgkosten kunnen over het algemeen worden betaald uit het persoonsgebonden budget. Dit PGB is door iedereen aan te vragen die 24-uurs zorg nodig heeft.
Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering. Uw gegevens

 

PGB:

Voor het ontvangen van een persoonsgebonden budget (PGB) is allereerst een indicatie nodig van het CIZ. Dit is een onafhankelijk indicatie-orgaan dat vaststelt of iemand zorg nodig heeft. Op www.ciz.nl kunt u via uw postcode vinden wat uw regionale CIZ-vestiging is en hoe de aanvraagprocedure werkt. 


In de praktijk vormen we met elkaar, de bewoners en zorgverleners een gezellig "groot gezin" , waar vooral de rust en ruimte is voor iedereen om zichzelf te zijn en waarin we een hoop lol hebben met elkaar, maar waarin we niet te beroerd zijn om ook de vervelende klussen zonder morren aan te pakken die nu eenmaal bij zo'n bijzonder "gezin" horen.

Privacy:
Uw gegevens worden met zorg behandeld. Deze zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden gegeven